Flamingo Otelcilik Taşıma Turizm Gıda Ticaret Ltd. Şti. Olarak;

  •  Kişisel verilerin, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na uygun yönetilmesini,
  • Belirlenen amaçlar doğrultusunda sadece minimum düzeyde verileri saklamayı,
  • Kişisel verileri sadece veri sorumlusu tarafından yetkilendirilmiş kişiler tarafındanişlemeyi,
  • Flamingo Otelcilik Taşıma Turizm Gıda Ticaret Ltd. Şti. sorumluluğunda olan kişisel verileri sözleşmelerde belirtilen yasal ve kurumsal amaçlar doğrultusunda, belirtilen süre boyunca, bilgi sınıflarına uygun işlemeyi,
  • Kişisel verilerin güncelliğini sağlamayı,
  • Kişisel verilerin saklandığı, işlendiği fiziksel ve elektronik ortamların güvenliğinisağlamayı,
  • Kişisel verilerin gizliliğini ve bütünlüğünü sağlamayı,
  • Veri transferi yapılacağı zaman yasalara uygun hareket etmeyi,

Kişisel veri yönetim sistemimiz içerisinde temel politikalarımız olarak benimseriz.

Genel Müdür